logo Fairtrade BelgiumSchone Kleren Campagne


De Schone Kleren Campagne hangt de vuile was van de mondiale kledingindustrie buiten en eist schone kleren. De Schone Kleren Campagne werd in 1995 in Vlaanderen opgericht door meer dan tien organisaties. Gelijkaardige platformen zijn er in 15 Europese landen, telkens als een lokale alliantie tussen vakbonden en verschillende soorten niet-gouvernementele organisaties, waaronder verenigingen voor vrouwenrechten, consumentenrechten, armoedebestrijding, Noord-Zuidorganisaties,... De campagnes in de Europese landen werken samen in de Clean Clothes Campaign. De Clean Clothes Campaign heeft een netwerk van zowat 200 organisaties in de verschillende productielanden waarop ze een beroep kan doen.


In Vlaanderen zijn de volgende organisaties lid van de Schone Kleren Campagne: ABVV, ACV, ABVV Algemene Centrale, BBTK, LBC-NVB, ACV Metea, Wereldsolidariteit, FOS, Netwerk Bewust Verbruiken en Testaankoop. Het Secretariaat wordt georganiseerd door Wereldsolidariteit .

protest